Het nadeel van goedkope hosting is vaak reclameboodschappen, helaas. Meestal verdwijnen deze na het één of meerdere keren verversen van deze pagina. Sorry voor het ongemak!

Cheap hosting often comes with advertisments, unfortunately. Most of the time refreshing this page one or more times will solve the problem. Sorry for the inconvenience!

Roundels of the World Air Forces

Rozet (NL), Roundel (GB), Cocarde (F), Flugzeugkokarde (D): Een cirkelvormig, vierkant, kruisvormig stervormig of andersvormige tekening op een vliegtuig wat de nationaliteit van dat toestel aangeeft. (In deze website zal alleen de Engelse term roundel gebruikt worden!)

abbtbbgbubl


Geschiedenis.
Om te voorkomen dat grondtroepen op eigen vliegtuigen vuurden voerde Frankrijk aan het begin van de 1e  wereldoorlog de roundel in gebaseerd op de nationale cocarde in de kleuren rood, wit, blauw.

cbbf

Hierna volgde het Verengd Koninkrijk en Duitsland met hun eigen versies.  Al snel hadden alle oorlogvoerende partijen hun eigen roundel.  Ook de z.g. Finflash werd ingevoerd. Het beschilderde beweegbare deel van het kielvlak of het gehele kielvlak.  Bij sommige landen wisselde de roundel gedurende de oorlog een aantal malen van vorm of kleuren.

f5bf1bf2bf3bf4


Na de 1e wereldoorlog werd bij bijna alle landen de roundel gestandaardiseerd en was er weinig verandering. Bij de aanloop naar de 2e wereldoorlog werden er om politieke redenen of om verwarring te voorkomen weer bij verschillende landen roundels gewijzigd.

nebf9bg5


Gedurende de 2e wereldoorlog werden er vooral bij de roundels van het Verenigd koninkrijk wijzigingen doorgevoerd, zo werden in Europa de witte cirkels op de vleugel-roundels verwijderd of verkleind terwijl in het verre oosten de rode cirkels verdwenen. De eerste low visibility roundels ontstonden op deze manier maar na de oorlog kwamen de oorspronkelijke kleuren weer terug. Ook de Verenigde Staten hadden gedurende de oorlog veel wijzigingen aan hun roundel waarbij sommige maar enkele maanden bestonden.

rbrbus1bus2bu4bur


De periode na de 2e wereldoorlog kenmerkte zich door het ontstaan van vele nieuwe landen en daarmee een groei aan roundels.  Dat vele landen nog zoekende waren naar hun eigen identiteit bewijst ook dat een aantal roundels maar zeer kort hebben bestaan voordat de definitieve versie  werd aangebracht.

ibibdbebr


De oorlog in Vietnam bracht een grote verandering aan de roundels, deze werden veel kleiner en de low visibility of toned-down roundel werd weer ingevoerd door de Verenigde Staten, andere landen volgden.

u1bu2bf1bu2bb2


Het einde van de koude oorlog en de val van de Sovjet Unie betekende dat een aantal roundels niet meer werden gebruikt en er weer vele andere ontstonden.  Hetzelfde gebeurde door de Balkanoorlog.  Nog steeds vallen er regeringen of wijzigen landen van politieke voorkeur en daarmee ook vaak de roundel. Daarom zal de website nooit af zijn.

spbangbabkbirqbss

 

Over de website.
In 2003 werd een begin met de website gemaakt. Deze was bedoelt voor intern gebruik om militairen een informatiebron te geven over de roundels van de landen die op dat moment bestonden.  Omdat dat toch wel snel verouderde werd de tijdsperiode uitgebreid naar alles na 1990, de val van de Sovjet Unie. In begin 2005 kwam de website openbaar online.  Nadat alles van na 1990 online stond werd de tijdsperiode teruggebracht naar alles na 1945. Dat is nu (2016) bijna afgerond en gaat de tijdsperiode verder terug naar de 2e wereldoorlog en bij een aantal landen zelfs nog verder terug.  Uiteindelijk is het de bedoeling om alle roundels op deze website te krijgen, maar dat kan nog wel meerdere jaren duren.


In 2015 werd, op verzoek, een Engelstalige versie gemaakt. Een volledig Engelse versie was niet mogelijk maar wel werd er Engelstalig menu’s ingevoerd en werden de landenpagina’s tweetalig. Dat proces van vertalen en het wijzigen van de pagina’s naar tweetalige loopt nog steeds.

 

 Top