Tjetjenië
cen
Vlag

tail

L-39 Albatros

l-39

L-39 Albatros